Malta in Dec 2022

 

 

     

 

Sat Dec 10 Parking at Barcelona Airport booked      

 

Flight FR 3182 from Barcelona to Maltas 16.45 19.00  
Sun Dec 11        
Mon Dec 12        
Tues Dec 13        
Wed Dec 14        
Thur Dec 15        
Fri Dec 16        
Sat Dec 17        
Sun Dec 18        
Mon Dec 19        
Tues Dec 20        
Wed Dec 21        
Thur Dec 22        
Fri Dec 23        
Sat Dec 24        
Sun Dec 25        
Mon Dec 26        
Tues Dec 27        
Wed Dec 29        
Thur Dec 29        
Fri Dec 30        
Sat Dec 31        
Sun Jan 01        
Mon Jan 02        
Tues Jan 03        
Wed Jan 04        
Thur Jan 05        
Fri Jan 06        
Sat Jan 07        
Sun Jan 08        
Mon Jan 09        
Tues Jan 10        
Wed Jan 11        
Thur Jan 12        
Fri Jan 13        
Sat Jan 14        
Sun Jan 15        
Mon Jan 16 FR 3183 from Malta to Barcelona 10.30 12.45  
TuesJan 17        
         
         
         

 

 

David Grant - holidays